Üyeler
Adı Soyadı Türkan Firinciogullari
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Haydarpaşa Numune EAH / 1994
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud Klimik Ankem