Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Karal
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1976
Uzmanlık Aldığı Kurum a / 1974
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler