Üyeler
Adı Soyadı Tekin Karsligil
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1982
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1991
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC Klimik VHSD Ankara Mikrobiyoloji Derneği İmmünoloji Derneği Gaziantep Tabip Odası