Üyeler
Adı Soyadı Özgür Kurt
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Celal Bayar Üniversitesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler