Üyeler
Adı Soyadı Ü. Gül Bahar Erdem
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum SSK Ankara Eğitim Hastanesi / 1995
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMID Ankara Mikrobiyoloji Derneği KLİMUD