Üyeler
Adı Soyadı Gülçin Bayramoglu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD