Üyeler
Adı Soyadı Mümtaz Cem Şirin
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD Ankara Mikrobiyoloji Derneği