Üyeler
Adı Soyadı Ali Kudret Adiloglu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1995
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD, ASM,