Üyeler
Adı Soyadı Çağrı Ergin
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum Akdeniz Üniversitesi / 1994
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler