Üyeler
Adı Soyadı Mert Ahmet Kuskucu
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD