Üyeler
Adı Soyadı Müserref Otkun
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum Trakya Üniversitesi / 1994
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC