Üyeler
Adı Soyadı Ziya Cibali Açıkgöz
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1989
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1993
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC KLİMUD ASM ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ