Üyeler
Adı Soyadı Simten Yesilmen Alp
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Dicle üniversitesi tıp fakültesi Mikrobiyoloji anabilim Dalı / 2000
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler