Üyeler
Adı Soyadı Yusuf Keskin
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler