Üyeler
Adı Soyadı Feryal Öztürk
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Akdeniz Üniversitesi / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler