Üyeler
Adı Soyadı Meral Öner
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ, KLİMUD