Üyeler
Adı Soyadı Aysel Karataş
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD / 1999
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMID, KLİMUD, TMC, KLİMİK