Üyeler
Adı Soyadı Filiz Kibar
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1987
Uzmanlık Aldığı Kurum ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI / 1991
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler