Üyeler
Adı Soyadı Müzeyyen Mamal Torun
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler