Üyeler
Adı Soyadı Serap Süzük
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD