Üyeler
Adı Soyadı Latife Iseri
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü ünivarsitesi / 0
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler