Üyeler
Adı Soyadı Mahmut Cem Ergon
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Tabipler Odası