Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Demirci
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum istanbul üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst. / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Türk immunoloji Derneği ESGMD