Üyeler
Adı Soyadı Tuna Demirdal
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi / 0
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler