Üyeler
Adı Soyadı Zehra Kipritçi (Çekiç)
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Yeditepe Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler