Üyeler
Adı Soyadı Sema Tiryaki Akyürek
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler