Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Özdemir
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Meram Tıp Fak. / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler