Üyeler
Adı Soyadı Fatma Kaynak Onurdag
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler