Üyeler
Adı Soyadı PINAR ATAKAN ABLAY
Ünvanı Tıbbi Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 1994
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler