Üyeler
Adı Soyadı Fatma Özakkas
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum / 0
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler