Üyeler
Adı Soyadı Orhan Baylan
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1990
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA ve Askeri Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler