Üyeler
Adı Soyadı Saban Gürcan
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Uludağ Üni. Tıp Fak. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon hastalıkları A.D. / 1995
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler