Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Adıgüzel
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Fen Bilimleri Enstitüsü / 1998
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği Türk Biyokimya Derneği