Üyeler
Adı Soyadı Burçin Özer
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum Trakya Üniversitesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler