Üyeler
Adı Soyadı Onur Karatuna
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği