Üyeler
Adı Soyadı Aylin Dağ
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler tıbbi biyoloji ve genetik derneği