Üyeler
Adı Soyadı Gülsen Altinkanat Gelmez
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Ankara Mikrobiyoloji Cemiyeti