Üyeler
Adı Soyadı Nihan Ziyade
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üni Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, Klimud, ECCMID