Üyeler
Adı Soyadı Esra Koçoglu
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum Gaziantep Üniversitesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler