Üyeler
Adı Soyadı Umut Berberoglu
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı / 2000
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD