Üyeler
Adı Soyadı Yılmaz Karaca
Ünvanı Tıbbi Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHA MERKEZ BAŞKANLIĞI / 2002
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD