Üyeler
Adı Soyadı Oguz Gürsoy
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türk Toksikoloji Derneği, Biyoteknoloji Derneği, The Egyptian Society of Dairy Science