Üyeler
Adı Soyadı Sule Çolakoglu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ASHI