Üyeler
Adı Soyadı Haluk Erdogan
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1995
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1996
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler