Üyeler
Adı Soyadı Ekrem Kireçci
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum ATATÜRK ÜNİV TIP FAK TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD. / 1997
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler tmc, ANKEM