Üyeler
Adı Soyadı I. Mehmet Ali Öktem
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 0
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1994
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud, VHSD, ASM,