Üyeler
Adı Soyadı İlker Kütükoglu
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Ünv. / 2002
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler