Üyeler
Adı Soyadı Hakan Temiz
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud