Üyeler
Adı Soyadı Fethiye Ferda Yilmaz
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji AD / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler