Üyeler
Adı Soyadı Baris Ata Borsa
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC KLİMUD KLİMİK ANKEM ESCMİD